Podmienky prijatia

Úhrada za službu je vždy na mesiac dopredu
 
Rezervácia miesta je zabezpečená odovzdaním prihlášky a uhradením registračného poplatku vo výške 100 EUR, pri nenastúpení dieťaťa do zariadenia, k dátumu uvedenom na prihláške, sa rezervačná záloha nevracia
 
Registračný poplatok bude odrátaný z platby poslednej úhrady
 
Posledný týždneň predchádzajúceho mesiaca pred nástupom je poskytnutá dieťaťu adaptačná doba
 
Obedy sa platia vždy nasledujúci deň/mesiac za predchádzajúci, podľa skutočného počtu dní dochádzky dieťaťa.