Cenník

  •  celá Slovenská republika:

CENNÍK  ( do 3 rokov):

Celomesačný celodenný : 250 €  so stravou

Celomesačný poldenný :  180 €  so stravou

Jednodňový celodenný :    20 €  so stravou (12 hodín)

Jednodňový poldenný :      10 € so stravou (6 hodín)

Hodinový pobyt:                   2 € bez stravy

 

  • PREŠOV:  hodinový pobyt: 0,99 €  bez stravy

 

Týždenná 24 hod.starostlivosť:   120 € so stravou

                                        

Súrodenecká zľava pre celodenných celomesačných : 400 € so stravou